Miesiąc: luty 2016

Dzieci Wielkiego Brata

Pozwoliłam sobie zamieścić list otwarty, którego jestem współautorką napisany z powodu przyjęcia tzw. ustawy inwigilacyjnej. Drodzy przyjaciele! Jesteśmy ludźmi, którzy już raz potrafili się zebrać i pokazać władzy, że nie podobają nam się próby ograniczania naszej wolności. Mówimy tutaj oczywiście o protestach przeciwko ACTA, podczas których zjednoczyliśmy się ponad podziałami i poglądami. To wydarzenie, które …