Bezdomny to nie obywatel

Ten tekst ma na celu poruszenie dyskusji a nie wyczerpanie tematu. Zapraszam do polemiki i głębszej refleksji. Czy zdawaliście sobie sprawę, że bezdomni są ograniczeni w prawach obywatela? Nie chodzi nawet o poniżanie czy wyrzucanie poza margines społeczeństwa. Bezdomność wciąż jest tematem niewygodnym. Tabu, zarówno dla społeczeństw jak i… władzy. Prosty przykład? Łatwo przekonać się …

Kontra Młodzież. Pod ostrzałem systemu

W przededniu rocznicy protestów przeciwko ACTA w Polsce postanowiłam spisać swoje wspomnienia i spostrzeżenia z tamtego okresu. Uczyniono ze mnie jednocześnie wroga, przyjaciela, koncesjonowaną opozycję, rzecznika, koordynatora czy przywódcę. W moim odczuciu nic z tego, co o mnie mówiono, prawdą nie było. Do oceny pozostawiam moim czytelnikom jedynie fakty, zebrane, w miarę możliwości chronologicznie i, …