Miesiąc: marzec 2013

Bezdomny to nie obywatel

Ten tekst ma na celu poruszenie dyskusji a nie wyczerpanie tematu. Zapraszam do polemiki i głębszej refleksji. Czy zdawaliście sobie sprawę, że bezdomni są ograniczeni w prawach obywatela? Nie chodzi nawet o poniżanie czy wyrzucanie poza margines społeczeństwa. Bezdomność wciąż jest tematem niewygodnym. Tabu, zarówno dla społeczeństw jak i… władzy. Prosty przykład? Łatwo przekonać się …